FRANCHISING NEDİR?

Franchising bir ürün veya hizmetin imtiyaz hakkına sahip tarafın,
belirli bir süre şart ve sınırlamalar dâhilinde işin yönetim ve organizasyonuna ilişkin
bilgi ve destek (know-how) sağlamak sureti ile imtiyaz hakkını ticari işler yürütmek üzere ikinci tarafa verdiği imtiyazdan doğan, uzun dönemli ve sürekli bir iş ilişkilerinin bütünüdür.
Franchising, birbirinden bağımsız iki taraf arasında meydana getirilen sözleşmeli bir ilişkidir.

Tarihi İstanbul Kumpir & Waffle yeni iş fırsat, yatırım, bayilik ve franchise veren firma olarak yukarıda belirtilen kriterleri göz önünde bulundurmaktadır.

2019 © MBB Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti

tarihi_istanbul_kumpir_arkası_şefaf_A4.p